(ළහිරු හර්ෂණ)

මියන්මාරයේ හමුදා පාලනයට විරෝධය පළකරමින් හා දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා කොළඹ මල් පාරේ පිහිටි  මියන්මාර තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී අද(10) මියන්මාර ජනතා සහයෝගිතා කමිටුව විසින් විරෝධයක් පැවැත්විණි.