(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

දුම්රිය ප්‍රමාදය වැළැක්වීමේ අරමුණින් ද්විත්ව මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම ආරම්භ කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු  මහතා  පැවසීය.

ද්විත්ව මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ සියලු කාර්ය මණ්ඩල එකතුවෙන් සිදුවන අතර එය කුරණ සිට මීගමුව දක්වා සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව කියයි.

මෙම දුම්රිය ද්විත්ව මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරිමත් සමඟ මේ වන විට කුරණ සිට පුත්තලම දක්වා දුම්රිය ප්‍රමාදය සම්පුර්ණයෙන් වැළකී යන බව ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසා සිටි.

ද්විත්ව මාර්ග ඉදිකිරිම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ ඉංජීනේරු,සංඥා, අධික්ෂණ, මාර්ග අංශවල සේවය කරන නිළධාරින් හා සේවකයින් 200 ක් පමණ දායකත්වය ලබා ගනිමින් කටයුතු සිදුවන ආකාරය දක්නට ලැබිණි.

මෙම ද්විත්ව මාර්ග ඉදිකිරිම පුද්ගලික අංශයට කොන්ත්‍රාත් ලබා දී විශාල මුදලක් වැය විමට තිබූ අවස්ථාව ඉවත් කර එය දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ සම්පුර්ණ දායත්වයෙන් ඉදිකිරිම මත විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිවී ඇති බව දුම්රිය බළධාරින් පවසයි.

මේ හේතුවෙන් වැය වීමට තිබූ විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගනිමින් ද්විත්ව මාර්ගයේ කුරණ සිට මීගමුව දක්වා දුම්රිය මාර්ගයේ පළමු අදියරේ කිලෝ මීටර් දෙකකට ආසන්න දුරක් ඉදි කිරිම සිදුවෙමින් පවතී.

ද්විත්ව මාර්ග ඉදිකිරිම හා සංවර්ධනය කිරිම කුරණ සිට මීගමුව දක්වා සිදුවෙමින් පවතින අතර මෙම කාල සිමාවේදී දුම්රිය මගින්ට සිදුවන අපහසුතාවය ගැන කණගාටුවන බවත් මේ සියල්ල ප්‍රමාද නොවී දුම්රිය ගමනක් සදහා වන බැවින් ඒ පිළිබදව දුම්රිය මගීන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙන්නැයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා පවසයි.