පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ඇතුළු දුත පිරිස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පිළිගනූ ලැබීය.

එම අවස්ථාවට නාමල් රාජපක්ෂ, සරත් වීරසේකර, වාසුදේව නානයක්කාර යන ඇමැතිවරුන් ද එක්ව සිටියහ.

(ඡායාරූප - අගමැති මාධ්‍ය අංශයෙන්)