(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

දිවයින් පුරා පිහිටි ජාතික පාසල් 383 න් 274 කටම විදුහල්පතිවරුන් නැතැයි අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පැවසීය.

පළමු පන්තියේ ජාතික පාසල් 64 ක් තිබෙන බව කී ඇමැති අලහප්පෙරුම මහතා එයින් ද 40 කට ම විදුහල්පතිවරුන් නැති බව කීවේය.

අවුරුදු එක හමාරකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පවතින මෙම පුරප්පාඩු නිසා පාසල්වල පරිපාලන කටයුතුවලට බාධා පැමිණ ඇතැයි කී ඇමැතිවරයා ඇතැම් ජාතික පාසල්වල අවුරුදු දෙක හමාරක් තිස්සේ විදුහල්පතිවරුන් නැතැයි පැවසීය.

ජාතික පාසල්වල පවතින පුරප්පාඩු වලින් 50% ක් පමණ ලබන ජනවාරි මාසය තුළද පිරවීමට කටයුතු කරන බවත් ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් දැනටමත් සකස් කර ඇති බවත් ඔහු කීවේය.