සුජිත් හේවාජුලිගේ 
 
පොලිසියෙන් රථවාහන වැරදිවලට නිකුත් කෙරෙන දඩ කොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ගෙවන්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි නීතිඥ රුවන් ගුණසේකර  මහතා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.


තැපැල් වර්ජනය නිසා ජනතාවට දඩ කොළ තැපැල් කාර්යාලවලට ගෙවීම නොහැකි වී ඇතැයි ද ඔහු කීය.