බිමල් ශාමන් ජයසිංහ
 
ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවා මරා දැමීම සඳහා යොදා ගත් බවට සැක කෙරන විදේශීය රටක නිෂ්පාදනය කරන ලද බෝර 12 වර්ගයේ ගිනි අවියක් හා  උණ්ඩ දෙකක් සමඟ හිටපු හමුදා සෙබළෙක් හා ගව පට්ටි හිමිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පානදුර වලාන දුෂණ මර්දන ප්‍රහාර ඒකකය  කියයි.
 
ඉකුත් 23 වැනි දින හිටපු පොලිස් කොස්තාපල් වරයෙකු හා ග්‍රාම නිළධාරීවරයකු  මොරගොල්ලාගම නිකවැව  ප්‍රදේශයේ දී පානදුර වාලාන දුෂණ මර්දනය ප්‍රහාරක ඒකකය  අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ දළ පූට්ටුවා මරා දමා ඇති බව අනාවරණය විය.
 
මේ වන විට ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවාගේ ඝාතනයට ග්‍රාම නිලධාරින් දෙදෙනෙකු ඇතුලු පුද්ගලයින් දස දෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක්  පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වී ඇත..