(විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් සියලුම ණය ආපසු ගෙවීමට කැපවී සිටින බවත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඉදිරි මාස 6 දී අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

මේ වන විට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල හොඳ ප්‍රගතියක් ශ්‍රී ලංකාව ලබා තිබෙන බවත් ඉන්දියාව දැනටමත් මූල්‍ය සහතික ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී තිබෙන බවත් වීරසිංහ මහතා පෙන්වා දී තිබේ.

දැන් චීනයේ සහ ජපානයේ මූල්‍ය සහතික ලැබෙන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවද ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනක් සඳහා අනුමැතිය ලැබුණු පසු වාණිජ සහ ද්වි පාර්ශ්වික ණය හිමියන් දෙපිරිසම සමඟ විශේෂිත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් එම ක්‍රියාවලිය මාස හයක් තුළ අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් වීරසිංහ මහතා පෙන්වා දී තිබේ.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාලරාමුව පිළිබඳ විශාල අවිනිශ්චිතතාවයක් තිබෙන බවත් ශ්‍රී ලංකාවට තිරසර වර්ධන මාවතකට පැමිණීමට නම් ණය තිරසරභාවය ඇති කළ යුතු බවත් වීරසිංහ මහතා පවසා ඇත.

මෙම වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ශීඝ්‍රයෙන් පහළ වැටෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් වසර අවසන් වන විට උද්ධමනය තනි ඉලක්කමට පැමිණෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවත් වීරසිංහ මහතා පෙන්වා දී තිබේ.

එසේම පැරිස් සමාජය සමඟ සිදුකළ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවලදී සාර්ථක ප්‍රගතියක් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් බවත් වීරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.