කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් දිනක් ඇතුළත වාර්තා වූ මරණ ගණන ඊයේ (10) 2,000 ඉක්මවා ගියේය .

සිකුරාදා එනම් ඊයේ (10) රාත්‍රියෙන් අවසන් වූ පැය 24ක කාලයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වූ මරණ ගණන 2,056කි.

කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වීමෙන් පසු ඕනෑම රටකින් දිනක් ඇතුළත වාර්තා වූ වැඩිම මරණ ගණන එය විය.

එපමණක් නොව දිනක් ඇතුළත වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ  ගණන  2,000 ඉක්මවූ පළමු අවස්ථාවද එය විය.

මේ අනුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 18,545ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත .

තවමත් වැඩිම මරණ ගණනක් වාර්තා වන්නේ ඉතාලියෙන් වන අතර එරටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 18,849කි.

"ද වොෂින්ටන් පෝස්ට්"

055