හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
දිවයිනට කිලෝමීටර 800කට දුරින් ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන තත්ත්වය නිසා උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල විශේෂයෙන් උතුරු සහ නැගෙනහිර මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය වැඩි වනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. 
 
අඩු පීඩන තත්ත්වය තවම පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී නොමැති බව මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විමසිල්ලෙන් සිටින බව සඳහන් කරන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ත්‍රිකුණාමලයට කිලෝමීටර 800ක් දුරින් අඩු පීඩන තත්ත්වය පවතින බව ද සඳහන් කරයි. 
 
මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල සිට කිලෝමීටර 200කට ඔබ්බෙන් මුහුදේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 90ත් 100ත් අතර වනු ඇතැයි ද උතුරු සහ නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 60ත් 70ත් අතර වනු ඇතැයි ද එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. 
 
ධීවර හා නාවික කටයුතුවල නිරතවීමෙන් වළකින්නැයි ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් මහජනතාවට දැනුම් දෙයි.