(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි සහ ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)
ඉහළ කොත්මලේට ලැබුණු අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ තලවකැලේ, ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ එක් වාන් දොරටුවක් අද (08) උදෑසන  විවෘත කර තැබීමට එහි ඉංජිනේරුවන් විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

ජලාශයට පහළ ප්‍රදේශයේ කොත්මලා ඔය පරිහරණය කරනු ලබන ජනතාවට කල්පනාකාරීව  සිටින්නැයිද  බලධාරීන් දැනුම් දී ඇත. 

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශ වලට මේ දිනවල සවස් කාලයේ ධාරා නිපාත වර්ෂාව ඇද හැලෙමින් පවති.

ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත කිරීමත් සමග කොත්මලා ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබේ.