(පාලිත ආරියවංශ)

 

ඇල්ල - වැල්ලවාය මාර්ගයේ සිදුවන නායයාම් හා ගල්පෙරැළීමේ අවදානමට පිළියමක් ලෙස ආරක්ෂක  ගල්වැටි හා කම්බි දැල් යෙදීමට මාර්ගය සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම මාර්ගයේ රාවණාඇල්ල අභය භූමි ප්‍රදේශයේ 24 සහ 25 යන කිලෝ මීටර් කණු අතර,ඇල්ල පර්වතයේ අඩි 700 ක් පමණ ඉහළ සිට ගල්පෙරැළීම සිදුවන අතර  නාය අවදානමක පෙර ලකුණු බව කියන  දිය පහරක්ද මතුව ඇත.

කෙසේ නමුත් අනාරක්ෂිත විශාල ගල් ගණනාවක් පසුගියදා ඉවත්කරනු ලැබීය. එහෙත් තවදුරටත් ගල්පෙරැළීම  ඉඩ ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය කළ  පරික්ෂාවක දී හෙළි වී තිබේ.

නාය හා ගල් කඩාවැටීමෙන් ගණනාවක් වසා තැබූ අතර මේ නිසා ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්විය.

කෙසේ නමුත් දැන් මාර්ගය වාහන ගමනාගමනයට විවෘත කර ඇති අතර විමසිලිමත්ව රිය පදවන ලෙසට පොලිසිය හා ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.