(ඉන්දිකා රාමනායක)

රට පුරා ඇති සියලුම නීතිවිරෝධී ගිනි අවි බාර දෙන ලෙසට  ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබූ  සතියක සහන කාලය තුළ වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව හෝ බලපත්‍රය අලුත් කර නොමැතිව භාවිතා කරන ලද ගිනි අවි 200 ක්  පොලිස් ස්ථාන වෙත බාර දී ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.  

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂව ලබාදුන් නියෝගය අනුව ආරක්ෂික අමාත්‍යාංශය විසින් ගිනි අවි බාර දීම සඳහා පෙබරවාරි 5 සිට 12 දක්වා පොදු සමා කාලය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කළ ඉල්ලීමට අනුව බෝර 12 වෙඩි බෙහෙත්  තුවක්කු 137, බෝර 16 වෙඩි බෙහෙත් තුවක්කු 15 ක්,  ද්විත්ව බැරල් තුවක්කු 2 ක්, රිපීටර් වර්ගයේ තුවක්කු 5  ල රයිෆල් 6  , රිවෝල්වර 7, පිස්තෝල 8 හා සහ තවත් ගිනි අවි 20 ක් මෙසේ  පොලිස් ස්ථාන වෙත බාර  දී තිබු බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම පොදු සමා කාලය තුළ දී   වලංගු බලපත්‍ර නොමැතිව හෝ බලපත්‍ර අලුත් කර නොමැතිව භාවිතා කරන ආයුධ භාර දුන් අයට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නා බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය   සඳහන් කරයි.

මහජන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ එවැනි අනවසර ආයුධවලින් එල්ල වන තර්ජන මැඩපැවැත්වීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් මෙලෙස ගිනි අවි පොදු සමා කාලයක් ලබා දී තිබුණි.

පොදු සමාව කාලය තුළ ආයුධ භාර දුන් අයට නව බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහ පරණ බලපත්‍ර නැවත අලුත් කිරීම් සඳහා ආයුධ පොලිසියට බාර දුන් දින සිට මාස තුනක සහන කාලයක් ලබා දෙනු ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙම කාලය සැළකිල්ලට නොගෙන තවමත් නීති විරෝධී ලෙස ආයුධ සඟවාගෙන සිටින අය ඉදිරියේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඔවුන්ට  එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා  බවත් නීති විරෝධී ගිනි අවි සන්තකයේ තබාගෙන සිටින අය පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ආරක්ෂික අමාත්‍යාංශය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. 

1916 ගිනි අවි ආරක්ෂ අණ පනතේ අංක 33 හි විධිවිධාන යටතේ බලපත්‍ර නොමැතිව ආයුධ ළඟ තබා ගැනීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වන අතර එය දඩ ගැසීමකට හෝ සිර දඬුවම් විඳීමකට හෝ මෙම දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වන වරදක් වේ.

වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ආයුධ බාර නොදුන් අය, එය ඔවුන්ගේ පළමු වරද නම්, ඔවුන් රුපියල් 10,000.00 ට නොවැඩි දඩයකට හෝ අවුරුදු  5 කට නොවැඩි සිරදඬුවමකට හෝ මෙම දඬුවම් දෙකටම යටත් වනු ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.