එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය තවදුරටත් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස නම් කරමින් එම සංගමය මත පනවා තිබූ තහනම තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කිරීමට යුරෝපා කවුන්සිලය තීරණය කර ඇත. 
 
ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ දැක්ම ඇතිව ඇතැම්/විවිධ පුද්ගලයන්, සංවිධාන හා සමාගම් සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමයේ තිබෙන රෙගුලාසි අනුව ඉකුත් ජූලි 30 වැනි දා මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. 
 
“එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයෙන් අඛණ්ඩව තිබෙන තර්ජනය සම්බන්ධයෙන් අපි යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල් 28ට කරුණු පැහැදිලි කළා” යැයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් බෙල්ජියමේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති රොඞ්නි පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය. 
 
අතීත, වත්මන් සහ වසරින් වසර තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයෙන් අඛණ්ඩව තිබෙන තර්ජනය නිශ්චිත සාක්කි ඇතිව තහවුරු කිරීම ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් වූ බව ද රොඞ්නි පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය. 
 
එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයෙන් තිබෙන තොරතුරු නියමිත පරිදි සකස් කිරීම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙරට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඇතුළු අනෙකුත් ඊට සම්බන්ධ ආයතන විසින් සිදු කරනු ලැබ තිබේ.
 
එල්.ටී.ටී. ඊ සංවිධානය වෙත පනවා තිබෙන තහනම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවලට අදාළ තොරතුරු ලබාදීම සහ ඒ සඳහා අදාළ නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද රොඞ්නි පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය. 
 
ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ දැක්ම ඇතිව ඇතැම්/විවිධ පුද්ගලයන්, සංවිධාන හා සමාගම් සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමයේ තිබෙන රෙගුලාසි අනුව මේ වසරේ මාර්තු මස 21 වැනිදා යුරෝපා කවුන්සිලය එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය මත නැවත වරක් තහනමක් පැනවීය. 
 
එහිදි එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ඇතුළුව සංවිධාන 20ක් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලෙස නම් කරමින් එම සංවිධාන මත තහනම් පැනවීය. 
 
යුරෝපා කවුන්සිලය මුල් වරට එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස නම් කරන ලද්දේ 2006 වසරේදීය. එතැන් පටන් මේ දක්වා ගත වූ වසර 12ක කාලයේදී යුරෝපා කවුන්සිලය අඛණ්ඩව එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක්ය යන ස්ථාවරයේ පිහිටා කටයුතු කළේය. 
 
සන්ඩේ ටයිම්ස් ඇසුරිනි
 
055