(ඩී.ජී.සුගතපාල)

ගාල්ල නගරයට අද (22) සවස ඇදහැලුණු ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමඟ හමාගිය තද  සුළං හා අකුණු ගැසීම් හේතුවෙන් ගාල්ල මහාධිකරණයේ වහලේ තහඩු කිහිපයක් ගැලවී ගසා ගෙන ගොස් තිබූ අයුරු දක්නට ලැබේ.

රජයේ අධි නීතිඥ නිල මැදිරිය , නිතිඥවරුන්ගේ පුස්තකාලය,ලඝු ලේඛක කාමරය ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යටවූ වී තිබිණි.

මෙම අවස්ථාවේ අධිකරණයේ නඩු කටයුතු අවසන් කර තිබු හෙයින් නඩු කටයුතු පවත්වා ගෙන යාමට බාධාවක් සිදු නොවිය.