(ළහිරු හර්ෂණ)

පසුගිය රජය සමයේදී  ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරිමේදී සිදුවු බව කියන මුල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (25) මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට පැමිණියේය.

මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට පැමිණෙන්නැයි කළ දැනුම් දීමක් අනුව ඒ මහතා මෙසේ පැමිණ සිටියේය.

පැය තුනක පමණ කාලයක් එහි රැදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ප්‍රකාශ ලබා දීමෙන් අනතුරුව පිටව ගියේය.