(පාලිත ආරියවංශ)
 
වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පස්සර, ඇල්ල, හල්දුම්මුල්ල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට ආපදා අවදානම් පළමුවන අදියරට අදාළ  කහ නිවේදන නිකුත් කළ බව  බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය පවසයි.

වැසි තත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වුවහොත් ඒ අනුව ඉදිරි නිවේදන නිකුත් කරන බවද එම ඒකකය සඳහන් කළේය.

ආපදා  ආවදානම ඇතැයි හඳුනාගත් ස්ථානයන්හි ජීවත්වන පිරිසට අවධානයෙන් පසුවන්නැයිද, මිලිමීටර් 100 ඉක්මවූ වැසි ලැබෙන්නේ නම් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යන්නැයිද උපදෙස් දී ඇත.

පොළවේ ඉරිතැලීම්, ගැඹුරට හෑරුණු පැලුම්, ගිලාබැසීම්, ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, දුරකථන කුලුණ යනාදිය, ගොඩනැගිලිවල, ගෙබිම හා බිත්තිවල ඇතිවන පිපිරුම්, එක්වර ජල උල්පත් මතුවීම,  පැවැති ජල උල්පත් බොරවීම, අවහිර වීම හෝ නැවතීම ආදිය  නාය යාමක පූර්ව ලක්ෂණ විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමුකරන ලෙසද බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය පවසයි.