(යොහාන් භාසුර)

දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ සිදුවූ දුම්රිය අනතුර හේතුවෙන් අද (27) පස්වරුවේ ධාවනය වීමට නියමිත දුම්රිය අංගනයෙන් ඉවත ගැනීමේ ගැටලුවක් මතුවී ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ඇති විය හැකි බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව උසස් නිළධාරියෙක් පැවසීය. 

සමස්ථ දුම්රිය පද්ධතියෙන් අද පස්වරුවේ දුම්රිය ප්‍රමාද බවත් ඒ හේතුවෙන් කාර්යාල සේවක සේවිකාවන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.