නිමල කොඩිතුවක්කු 


මීගමුව මහ නගර සභාවේ නව නගරාධිපතිවරයා ලෙස   ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තරඟ කළ දයාන් ලංසා මහතා තේරි පත් විය. 

නගරාධිපති ධුරය සඳහා  එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහ පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් දයාන් ලංසා මහතාගේ නම් යෝජනා වී තිබිණි. 
 
ඒ අනුව නගරාධිපතිවරයා තේරීම සඳහා ඡන්දයක් පැවැත්විණි.

එහිදී ඡන්ද 25ක් දයාන් ලංසා මහතාට හිමි වූ අතර  රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු මහතාට ලැබුණේ  ඡන්ද 19 ක් පමණි.

මහ නගර සභාවේ  උප නගරාධිපතිවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මොහොමඩ් ෆරීස්  මහතා තේරීපත්විය.