(ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ)
 
ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කිරීමේ නවක්‍රමවේදයක් වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා විසින් සකස් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.
 
ඒ අනුව ක්‍රම හතරක් ඔස්සේ ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කෙරේ.පොලිස් මූලස්ථානය, පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාල, කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාල සහ පොලිස් ස්ථාන මගිනි.
 
බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් සේවකයන් 50ක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සහිත ආයතන සඳහා ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කරන්නේ පොලිස් මූලස්ථානය විසිනි.
 
බස්නාහිර පළාතේ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් සේවකයන් 50ක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සහිත ආයතන සඳහා ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කිරීම බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට පැවරේ.
 
සෙසු පළාත්වලට අයත් සේවකයන් 50ක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සිටින ආයතනවලට බලපත් නිකුත්කිරීම පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය විසින් සිදුකෙරේ.
 
ඒ ඒ පොලිස් කොට්ඨාස බල ප්‍රදේශයට අයත් සේවකයන් 10ක් හෝ ඊට වැඩි සහ සේවක සංඛ්‍යාව 50ට අඩු ආයතනවලට ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කරනුයේ කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලය විසිනි.
 
පොලිස් බල ප්‍රදේශයක ඇති සේවක සංඛ්‍යාව 10ට අඩු ආයතන සඳහා බලපත් නිකුත් කිරීම ඒ ඒ පොලිස් ස්ථානවලට පවරා තිබේ.
 
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම ක්‍රමවේදය සකස්කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

නිවේදනය පහත දැක්වේ.