(අංජුල මහික වීරරත්න)

පසුගිය වසර එකහමාර ඇතුළත කජීමා වත්ත නිවාස පෙළ ගිනි ගැනීමට ලක්වුනේ තුන්වැනි වතාවට බව එම ප්‍රදේශය බාර  ග්‍රාම නිලධාරී ප්‍රදීප් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

වත්තේ පදිංචි ඇතැම් පුද්ගලයන් රජයෙන් නිවාස දෙක තුනක් ලබාගෙන තිබෙන බවත් ස්ථීර නිවාස ලබා ගත්තත් ඔවුන්  වත්තේම පදිංචිව සිටින බවත් ග්‍රාම නිලධාරී ප්‍රදීප් පෙරේරා මහතා කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී අද (28) පැවසීය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රසාද් රණවීර මහතා මෙහිදී කීවෙි මෙහි පදිංචි සියලුම දෙනාට 2014 දී ‍නිවාස ලබාදී  භූමිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කර ගත් බවයි.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් මෙහි පදිංචි කර තිබෙන්නේ පවුල් 20ක් පමණක් බවත්  ඉතුරු පවුල් 200ම අනවසර පදිංචිකරුවන් වන අතර  2015 වසරෙන් පසුව මෙහි අනවසර පුද්ගලයන් පදිංචි වු බවත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීය.