(නිමන්ති රණසිංහ)

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය මඟින් ගනු ලබන තීරණවලට බාධා වන ආකාරයේ සිද්ධීන් වාර්තා වන්නේ නම්, ඒ පිළිබදව දැනුම් දීම සදහා විශේෂ දුරකතන අංකයක් රජය විසින් හදුන්වා දෙනු ලැබ තිබේ.

දුරකතන අංක 071415160 ඇමතීමෙන් හෝ 0711692692 අංකයට වට්ස්අප් හෝ වයිබර් කිරීමෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දිය හැකිබව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සදහා වූ විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය නිවේදනයක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

ජනාධිපති කාර්යාධක බලකාය මඟින් ගනු ලබන තීරණ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියලූ පාර්ශ්ව දැනුවත් කර ඇති බවත් අරලිය ගහ මන්දිරයේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය දවස පුරා කි‍්‍රයාත්මක බව ද රජය දැනුම් දෙයි.

මෙම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ඉකුත් 28 වැනිදා සිට කි‍්‍රයාත්මක වූ අතර මෙමගින් අනාතවට අත්‍යවශ්‍ය සේවවාන් සැපයීමේදී සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සහ පසුවිපරම් කටයුතු සිදුකරනු ලබන බවත්, ඒ සම්බන්ධයනේ පමණක් අපහසුතා ඇත්නම් අංක 0113456200 ට හෝ අංක 0112333066 අංකයට ෆැක්ස් මගින් දැනුම් දෙන ලෙසත් රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඇත.