එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම පක්ෂයට හිමිව තිබූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිව ඇති මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න තවමත් තීරණය කර නැති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව සඳහන් කරයි.

මහමැතිවරණයෙන් ලද පසුබැසීමත් සමඟ තමන් මහජන සේවයෙන් ඉවත්වීමට සුදානම් නැති බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතට ප්‍රකාශ කර තිබේ.