(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

අධික වර්ෂාව සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ආපදාවට ලක් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සහන සැලසීම සඳහා ලක්ෂ 160 ක මුදලක් ලබා දීමට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර මහතා අද (30) කටයුතු කළේය.

ඒ අනුව ආපදාවට පත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ලක්ෂ 10 බැගින් ද ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාවට රුපියල් ලක්ෂ 20 ක මුදලක් සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන ප්‍රාදේශීය සභාවට රුපියල් ලක්ෂ 10 ක් බැගින් ද ලබා දීමට ආණ්ඩුකාවරවරයා පියවර ගත්තේය.

ආණ්ඩුකාරවරයා අද පෙරවරුවේ වර්ෂාව හේතුවෙන් ආපදාවට පත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ සුවදුක් සොයා බැලීම සඳහා එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්විය. එහිදී දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට කැඳවා මෙම මූල්‍ය පරිත්‍යාගයන් සිදු කරන ලදී. 

එම ප්‍රතිපාදන හරහා ආපදාවට පත් පවුල්වල ජනතාවට කඩිනමින් සහන සලසන ලෙස ද ආණ්ඩුකාරවරයා පළාත් පාලන ප්‍රධානීන්ට නියෝග කළේය.

මෙවැනි ආපදා තත්වයකදී  සහන සැලසීම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයට පමණක් තනිව කළ නොහැකි බවත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් එය තමන්ගේ ද වගකීමක් හා යුතුකමක් බවත් ගුණසේකර මහතා  මෙහිදී සඳහන් කළේය.