(නිමල කොඩිතුවක්කු)
 
භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුලූ සර්ව ආගමික නායකයන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසට  අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
 එයට අවශ්‍ය කැබිනට් පත‍්‍රිකාව කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික‍්‍රම පෙරේරා මහතාට උපදෙස් ලබා දි ඇත.
 කැබිනට් මණ්ඩළ රැස්විමට පෙර අමාත්‍යවරුන් අතර පැවති සාකච්ඡුාවකදී  අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
 
භික්ෂුන් වහන්සේ සඳහා රක්ෂණාවරණයක් හඳුන්වා දිය යුතු බවට ගාමිණී ජයවික‍්‍රම මහතා කරන ලද යෝජනාවක් සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව සියලූම ආගමික නායකයන්ට රක්ෂණ ප‍්‍රතිලාභ හිමි වන ලෙසට මෙම වැඩපිලිවෙළ ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසට අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත.
 
ඒ අනුව කඩිනම්න් මෙම වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසද අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ලබාදුන් උපදෙස් වල සඳහන්