ඩී.ජී.සුගතපාල
 
දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු පිරවිම ඔක්තෝබර් 31දක්වා අත් හිටුවමින් දකුණු පළාත් බද ගාල්ල මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරයා වෙත අද අතුරු ආඥාවක් නිකුත් කළේය.
 
මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා මෙම අතුරු තහනම නිකුත් කරනු ලැබුවේ දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ  සේවයේ නිලධාරින් තිදෙනෙකු  ඉදිරිපත්කර තිබු පෙත්සමක් සළකා බැලිමෙන් පසුවය.
 
පෙත්සම්කරුවන් කියා සිටියේ අධි ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු පිරවිමට 2018 වසරේ විභාගයක් පැවැත්විමට ඉල්ලුම්පත්‍ර කැඳවා තිබියදි 2016 වසරේ පවත්වන ලද විභාගයේ ප්‍රතිපල මත අධි ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු පිරවිමට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරයා සහ දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම තීරණය කර ඇති බවයි.
 
මේ නිසා 2018 වසරේ පැවැත්විමට නියමිත විභාගයට තමන්ද  ඉල්ලුම්කර තිබියදි මෙසේ පුරප්පාඩු පිරවිමෙන් තමන්ට අසාධාරණයක් වන නිසා එම පුරප්පාඩු පිරවිම අත් හිටුවමින් මැන්ඩාමුස් රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස පෙත්සම්කරුවෝ ඉල්ලා සිටියහ.
 
ඒ අනුව අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා එදිනට විරෝධතා ගොනු කරන ලෙස වග උත්තරකරුවන්ට නියෝග කළේය.