(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ නිමන්ති රණසිංහ )

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා යටතේ පැවති දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් ජනාධිපතිවරයා යටතට ගෙන ඇත.

මෙසේ ජනාධිපතිවරයා යටතට ගෙන ඇත්තේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය බලකා දෙපාර්තමේන්තුව යන දෙපාර්තමේන්තු දෙකයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් ගැසට් නිවේදනයක්ද නිකුත් කරනු ලැබීය.

සරත් වීරසේකර මහතාට පොලිසියේ කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා වැඩි කාලයක් යෙදවීමට අවස්ථා උදාකර දීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි .