(ඩබ්ලිව්.ඒ.සිරිසේන)
රක්වාන දෙමුවාත ස්ටෝරු කඩේ ප්‍රදේශයේ  ඉදිකර තිබූ රණවිරු ස්මාරකය සහ ආසන්නයේ තිබූ කුඩා බුද්ධ ප්‍රතිමාව කඩා බිඳ දමා විනාශ කර ඇතැයි රක්වාන පොලීසිය පවසයි.

ලද තොරතුරක් මත මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බවද බව ද පොලීසිය පවසයි.

මෙම ස්ථානයේ දේව පිළිමයක් ස්ථාපිත කිරීමට පිරිසක්  ගත් උත්සාහයක් පසුගිය කාලයේ තවත් පිරිසකගේ විරෝධය නිසා නතර කිරීමට සිදුවිය

මෙම රණවිරු ස්මාරකය සහ බුද්ධ ප්‍රතිමාව මෙසේ විනාශ කිරීමට එම සිද්ධිය මුල් වූවාදැයි පොලිසිය සැකකරයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සදහා දෙදෙනෙක් සිය බාරයට ගත් බව ද පොලීසිය පවසයි.