(ජයන්ත සමරකෝන්)
 
ජාතික හැඳුනුම්පත් එක්දින සේවාව විමධ්‍යගත වැඩපිළිවෙළ යටතේ එහි දෙවන අදියර නුදුරේදී ම කුරුණෑගල ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
බත්තරමුල්ල සුහුරුපාය ප්‍රධාන කාර්යාලයට පමණක් සීමා වී තිබූ එක් දින සේවාව මීටමාස කිහිපයකට පෙර ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ප්‍රථම වරට ආරම්භ කළ බව එහි කොමසාරිස්, ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා ලංකාදීපයට අද(10) පැවැසීය.
 
සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් ම ආවරණය වන පරිදි එහි ප්‍රධාන නගරයක් මුල්කරගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හැඳුනුම්පත් අංශය මගින් මෙම එක්දින සේවාව ආරම්භ කරන බවද ඒ අනුව එක් දින සේවා සඳහා කොළඹ පැමිණීමට අවශ්‍ය නොවන බවද ඒ මහතා කීය.
 
දැනට ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැඳුනුම්පත් අංශය යටතේ එක්දින සේවාව සාර්ථකව සිදුවන බවද දකුණු පළාතේ ජනතාවට එයින් විශාල සේවාවක් සැලසෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.
 
මෙම තත්වය යටතේ බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිරන්තර තදබදය විශාල ලෙස අඩුවී ඇතැයිද කී කොමසාරිස් ජනරාල් ඉදිරියේදී උතුරු මැද හා නැගෙනහිර පළාත් ආවරණය වන පරිදි මෙම සේවාව ලබාදෙන බවද කීවේය.