(තරිඳු ජයවර්ධන)

අන්තරේ  විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය නුවර  සිට  කොළඹට එන පාගමන අද (4) කඩවතින්  ආරම්භ විමට  නියමිතය. පාගමනින්  කොළඹට පැමිණ කොළඹ දී  රැළියක් පැවැත්වීමට  සුදානමින්  සිටින බව අන්තරේ  ආරංචි  මාර්ග කියයි.