(ළහිරු  හර්ෂණ )
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා  බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින්  අද(12)  නුගේගොඩ  මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත රැගෙන එනු ලැබී ය.
 
අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සමඟ දුරකතනයෙන් සාකච්ඡා කර අධිකරණයට බලපෑම් කිරීමේ චෝදනා මත  ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි.