ලොවපුරා රට රටවලින් අවසන් සතියේ වාර්තා වූ කෝවිඩ් - 19 වයිරස ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය සංසන්දය කිරීමට කැනඩාවේ පදිංචි ආචාර්ය නිමල් රාජපක්ෂ මහතා වාර්තාවක් සකසා ඇත.

එම වාර්තාවට අනුව එන්නත්කරණය හොඳින්ම කළ ඊශ්‍රායලය සහ සංගප්පුරුව වැනි රටවල පවා වයිරසය තවමත් පැතිරෙමින් පවතී. ඩෙල්ටා ප්‍රබේදයේ ඉතා ප්‍රබල බෝවීමේ හැකියාව මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් බව එම වාර්තාව කියයි. මෙම රටවල වාර්තාවන නව අසාදිතයන්ගේන් සියයට අසූවකටත් වඩා එන්නත් නොගත් අය වෙයි. දැඩි සත්කාර ලබන අය සියයට 98ක් එන්නත් නොගත් අය වෙති.

ඔක්තෝබර් 16 වැනි අවසන් වූ සතිය තුළ ලෝකයේ රට රටවලින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් සහ මරණ අනුව මෙසේ ගණනය කර ඇත.

මෙය අවසන් වරට යාවත් කාලින කරනු ලැබුවේ ඔක්තෝබර් 16 වැනි දාය.

නිශ්චිත මරණ හා සම්මත ආසාදිත වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් මිලියනයක ජනගහනයකට දත්ත සාමාන්‍යකරණය කරමින් මෙම වාර්තාව සකසා ඇත.