(ඉන්දිකා රාමනායක)

විද්‍යා දැරිය ඝාතන සිද්ධියේ   ඝාතකයින්ට පැනයාමට උපකාර  කළ බව කියන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකාල මහේෂ්වරන් මහත්මිය ඇතුලූ පිරිස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට ඉල්ලා  හෙට (30) යාපනයේ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට ජනතාව කටයුතු කරන බවට ආරක්ෂක අංශ කියයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් දැක්වෙන පෝටර් යාපන හා අවට ප‍්‍රදේශව තැන තැන අලවා තිබෙන බවද ආරක්ෂක අංශ කියයි.