(රංජන් කස්තුරි)
 
රජයේ වෛද්‍ය පීඨවල   ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ පංති වර්ජනය අවසන් කොට හෙට සිට දේශනවලට සහභාගී වන බව  වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත් මහතා අද (19) පැවසීය.
 
මාලබේ සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය වසාදමන ලෙස බලකරමින් රට පුරා සියලු වෛද්‍ය පීඨවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ ඉකුත්  ජනවාරි 01 වැනිදින සිට පංති වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කලහ. ඒ අනුව මාස 11 ක පමණ කාලයක් සියලු වෛද්‍ය පීඨවල  දේශන නොපැවැත්විණි.