ඇෆ්ගනිස්තානයේ කාබුල් නුවර රජයේ සේවකයන් ගමන් ගනිමින් සිටි බස් රථයකට තලේබාන් සංවිධානය අද (24) එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයකින් 24 දෙනකු මියගොස් 42 ක් තුවාල ලැබූහ. 
 
බස් රථයට එල්ල වී ඇත්තේ කාර් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් වන අතර ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇත්තේ කාර්යබහුල වේලාවකය. උදෑසන 7ට පමණ මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී තිබේ. තලේබාන් සංවිධානය පසුගිය දින කිහිපයේදී දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක බලය අත්පන් කරගන්නා අවස්ථාවකදී මෙම ප්‍රහාරය එල්ල විය. ඒ අතරම පසුගිය සති කිහිපයේදී තලේබාන් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්තානයේ ස්ථාන කිහිපයක් ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රහාර එල්ල කරන ලදි. 
 
ඇෆ්ගනිස්තානයේ අගනුවර වන කාබුල් හි බටහිර කොටසේ ස්ථානයකට මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වූ අතර එම ප්‍රදේශය ෂියා හසාරා වාර්ගික සුළු ජාතිකයන්ට නිවහන වී තිබේ. මීට පෙර මෙම ජන කොටස ඉලක්ක කරගනිමින් ප්‍රහාර එල්ල වී තිබේ. 
 
කාබුල්හි හසාරා ජන කොටස සඳුඳා දිනයේදී පසුගිය වසරේ එල්ල වූ ප්‍රහාරයක වසරක සංවත්සරය සැමරීමට සූදානමින් සිටියේය. පසුගිය වසරේ ජූලි 24 වැනිදා කාබුල් නුවරට එල්ල වූ ප්‍රහාරයකින් 84 දෙනකු මියගොස් 300කට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලැබූහ. එහිදි ඉලක්ක  වූයේ හසාරා ජන කොටසේ සාමාජිකයෝය. 
 
එම ප්‍රහාරය අයි.එස් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්තානය තුළ දියත් කරන ලද පළමු ප්‍රහාරය ලෙසින් හැඳින්වුණු අතර ඉන් පසු අවස්ථා කිහිපයදීම අයි.එස් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්තානයේ ෂියා මුස්ලිම්වරුන් ඉලක්ක කරගනිමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන ලදි. 
 
(ඒ.එෆ්.පී 055)