තරිඳු ජයවර්ධන
 
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හෙට ආරම්භ වන බැවින් අද රාත්‍රී වන්නට පෙර දුම්රිය වර්ජනයට විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.
 
දුම්රිය වර්ජනය දිගටම පැවැතියහොත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට යන සිසුන්ට දැඩි බලපෑම් එල්ල වන බවත්, එවැනි ගැටළුවක් ඇතිවුවහොත් ආණ්ඩුව එහි වගකීම බාර ගත යුතු බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පැවසීය.
 
දුම්රිය වර්ජකයන් ගැන වැරදි මතයක් සමාජ ගත වීමට ඉඩ තබනවා වෙනුවට ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කර අද රාත්‍රී 12ට පෙර වැඩ වර්ජනය නතර කර වීමට පියවර ගන්නා ලෙස එම ගුරු සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි. සංගමය ආණ්ඩුවේ වගකීම ගැටළු විසඳීම බව ද ස්ටාලින් මහතා අවධාරණය කරයි.