(ඉන්දිකා  රාමනායක)

යාපනය මහධිකරණ විණසුරුවරයාගේ  ආරක්ෂාවට  ගමන් කරන අතරතුර  සැකකරුවකු  එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් මියගිය සැරයන් සරත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා උප පොලිස් පරික්ෂකවරයකු වශයෙන්  උසස් කර ඇති බව පොලිසිය කියයි.