(ඉන්දිකා රාමනායක)

කොළඹ  07  නිදහස් චතුරශ්‍රයේ  පැවැත්වෙන 74 වන  ජාතික නිදහස්  දින  උත්සවය හා  එයට   සමගාමිව පැවැත්වෙන පෙරහුරු  වෙනුවෙන්  හෙට  (29) දින සිට පෙබරවාරි  මස  04 වැනි දින දක්වා කොළඹ නගරයේ මාර්ග රැසක  වාහන ධාවන සීමා කරන බව පොලිස්  මුලස්ථානය පවසයි.

එම කාලය තුළ විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරමින්  වාහන තදබදය අවම කරගන්නා ලෙසට  පොලිසිය  මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

වාහන ධාවනය සීමා කරන   මාර්ග සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මුලස්ථානය  නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.