(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න)

කොළඹ වරායෙන් පිට කෙරෙන කන්ටේනර් හා අනෙකුත් භාණ්ඩ දුම්රිය මගින් ඔරුගොඩවත්ත කන්ටේනර් අංගනයට ප්‍රවාහනය නොකිරීම නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් කෝටි 12කට ආසන්න ආදායමක් අහිමිවී ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව(කෝපා කමිටුව ) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ එහි අලූත්ම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එම මාර්ගය උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව පවසයි.

කොළඹ වරාය ආශ්‍රිතව දුම්රිය මාර්ගයක් පැවතියද නැවකින් සෘජුවම දුම්රිය මාර්ගයට කන්ටේනර් ගොඩ බැස්සවීම සඳහා පහසුකම් වරායේ නොමැතිවීම නිසා එම කටයුත්තට අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට දැනුම්දී ඇත.

ඒ නිසා මෙම ආදායම අහිමි වන බව පිළිගෙන ඇති එම ප්‍රධානීහු මෙම ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා වරාය අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන බවද ප්‍රකාශ කළහ.

මේ අතර වරාය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට අදාල දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන්වලින් යුතු බහු බහුමාධ්‍ය ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇතත් ඇතැම් ව්‍යාපෘති සඳහා අරමුදල් ලැබී නොමැති බව කෝපා කමිටුවේදී තොරතුරු අනාවරණයවී ඇත.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්ධන ප්‍රවාහනය ක්‍රමානුකූලව වර්ධනයවී ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා කමිටුව හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය.