(අංජුල මහික වීරරත්න)

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබෙන විශ්වාස භංග යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය දියයුතු බවට වන ඉරි තුනේ නියෝගයක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

ආණ්ඩු පක්‍ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකයා විසින් එම නියෝගය මේ වන විටත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවා ඇත. 

වැදගත් ජන්ද විමසීමක් පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී ආණ්ඩු පක්‍ෂ සංවිධායක විසින් ඉරි තුනේ නියෝගයක් නිකුත් කරනු ලබන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රධාය අනුවයි.

ආණ්ඩු පක්‍ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක නිකුත් කරන ඉරි තුනේ නියෝගයට එරෙහිව යම් මන්ත්‍රීවරයකු හෝ ඇමතිවරයකු ක්‍රියා කළ හොත් එම මන්ත්‍රීවරයාට  එරෙහිව නීති පියවර ගැනීමේ ප්‍රධානතම සාක්කිය ලෙස මෙය යොදා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව සභා නායක අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.