(රංජන් කස්තුරි)

ගුරු - විදුහල්පති වෘත්තීය සමිත 16කින් සමන්විත ‘‘ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විසමතාවට එරෙහි ජාතික එකමුතුව‘‘ හෙට සිට අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් පැවැත්වීමට තීරණ කර ඇත.

එම අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය අද සිට අය - වැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන නොවැම්බර් මස 12 වැනි දින දක්වා පැවැත්වෙන බව ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විසමතාවයට එරෙහි ජාතික එකමුතුවට අයත් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගුරුවරුන්ගේ සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ලේකම් ඉන්දික පරණවිතාන මහතා පවසයි.

අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කරන ස්ථානය හෝ වේලාව සම්බන්ධයෙන් අද පස්වරුව වනතෙක් තීරණයක් නොගත් බව ද පරණවිතාන මහතා කීවේය.