සුජිත් හේවාජුලිගේ
 
තම කණ්ඩායම සහාය දෙන්නේ  කාට දැයි ලබන සතියේ තීරණය කරන බව ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ නායක විපක්ෂ නායක ආර්.සම්පන්දන් මහතා පැවසීය.


ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ ලබන සතියේ දී සාකච්ඡා කර මේ පිළිබඳව ස්ථිර තීරණයක් ගන්නා බව කී සම්පන්දන් මහතා පවතින දේශපාලන තත්ත්වය මේ දිනවල තබා  අධ්‍යයනය කරගෙන යන බවද ප්‍රකාශ කළේය.


රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් තමාට කතා කර සහය ඉල්ලු බවද ඔහු කීය.


ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු 16 දෙනෙක් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරති.