(ඩයනා උදයංගනී)

කැළි කසල බැහැර කිරීම වෙනුවෙන් ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට අය විය යුතු මුදලින් රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් ගෙවීමට කොළඹ නගර සභාව විසින් අද(08)  දිනයේදී ගෙවනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව නැවතත් කැළි කසළ භාර ගැනීම අද සිට සිදු කරන බව ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති රොෂාන් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

කැළි කසළ බැහැර කිරීම වෙනුවෙන් ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට 2018 වසරේ ජුලි මස සිට අය විය යුතු රුපියල් මිලියන 207 ක මුදලක් කොළඹ මහනගර සභාව විසින් ගෙවා නොමැති වී හේතුවෙන් කෙරවලපිටිය කසළ අංගනයට කොළඹ මහ නගර සභාවේ කැළි කසළ භාර ගැනීම තාවකාලිකව නවතා දැමීමට පසුගිය සෙනසුරාදා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් අය විය යුතු මුළු මුදලින් රුපියල් මිලියන 100 ක මුදලක් කොළඹ මහ නගර සභාව චෙක්පතක් ආශ‍්‍රයෙන් අද උදෑසන එම සංස්ථාවට ලබා දී ඇත.

මෙම ණය සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිද්දෙන් විධිමත් කළමනාකාරීත්වයකින් යුතුව ඉදිරියට මෙය පවත්වාගෙන යෑම දෙපාර්ශවයේම වගකීම බවද සභාපතිවරයා  සඳහන් කළේය.