(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)
 
මඩකලපුව සියොන් දේවස්ථානයට ප්‍රහාරය එල්ල කරන ලද  බෝම්බකරුගේ සිරුරේ කොටස් අද(02) සවස මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් ඒ.සී.රිස්වාන් මහතා ඉදිරියේදි නැවත ගොඩ ගනු ලැබීය.
 
මෙම බෝම්බකරුගේ සිරුර අප්‍රේල් 21 වෙනි දින සිට මඩකලපුව මහ රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර තිබූ අතර මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් ඒ.සී. රිස්වාන් මහතා විසින් කරන ලද නියෝගයක් අනුව මඩකලපුව දිසාපති එම්. උදයකුමාර් මහතා පොලීසිය සමග එක්ව මඩකලපුව හින්දු සුසාන භුමියක වළ දමනු ලැබීය.
 
පසුව මෙම ස්ථානයේ මළ සිරුර වළ දැමීමට විරෝධය පාමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස් .වියලේන්ද්‍රන් මහතා ඇතුළු දෙමළ ජනතාව විරෝධය පෑහ.
 
මඩකලපුව දිසාපතිවරයා සහ මඩකලපුව පොලිසිය මගින් පවතින තත්වය පිළිබඳ අධිකරණයට කරුණු වර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම මළ සිරුර එම ස්ථානයෙන් ගොඩ ගෙන සුදුසු ස්ථානයක් තීරණය කරනතුරු මඩකලපුව මහ රෝහගේ මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කරන ලෙසට මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් ඒ.සී.රිස්වාන් මහතාට නියෝග කරනු ලැබීය.
 
ඒ අනුව එම මළ සිරුර අද (02) මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් ඒ.සී.රිස්වාන් මහතා ඉදිරියේ ගොඩගෙන සුදුසු ස්ථානයත් තෝරා ගන්නා තුරු මඩකලපුව මහා රෝහලේ තැන්පත් කරනු ලැබීය.
 
මඩකලපුව මහා රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥ එච්.එම්.ඩී.සෙනරත් මහත්මිය සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සොනලි ඉලියප්පෙරුම මහත්මියගේ අධීක්ෂණය යටතේ මළ සිරුර ගොඩගනු ලැබිණි.