(චමිල් රූපසිංහ)
 
 මහනුවර නාථ දේවළයේ බස්නායක නිළමේ ගයාන් හෂීල හීන්කෙන්ද මහතා සමස්ත ලංකා බස්නායක නිළමේවරුන්ගේ සංගමයේ නව සභාපති ලෙස පත්විය.
 
 වෘත්තියෙන් නීතීඥයෙකු වන හීන්කෙන්ද මහතා වර්ෂ 2001 සිට මේ දක්වා අඛණ්ඩව බස්නායක නිළමේවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර බදුල්ල පත්තිනි දේවාළයේ බස්නායක නිළමේ ධූරයට 2001 වසරේදී පත්විය.
 
අනතුරුව ඒ මහතා ගඩලාදෙණිය විෂ්ණු දේවාළයේ බස්නායක නිළමේ ධූරයට පත්වූ ඒ මහතා මහනුවර සතර මහ දේවාළයන්හි  එකක් වන ශ්‍රී නාථ දේවාළයේ බස්නායක නිළමේ ධූරයට 2013 වසරේ පත්විය.
 
 පළමු ධූර කාලයෙන් අනතුරුව යළිත් 2018 වසරේදී නාථ දේවාළයේ බස්නායක නිළමේ ධූරයට හෙතෙම පත්වූ අතර ගතවූ කාලය තුළ නාථ දේවාළයේ සිදුකර තිබෙන සංවර්ධන වැඩකටයුතු මල්වතු අස්ගිරි උභය මහ විහාරීය මහනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ගරුතර සංඝරත්නයේත් බෞද්ධ ජනතාවගේත් නොමඳ පැසසුමට ලක්ව තිබේ.
 
 මහනුවර නාථ දේවළයේ බස්නායක නිළමේ ගයාන් හෂීල හීන්කෙන්ද මහතා ලෙස කටයුතු කරන ඒ මහතා මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහලේ ආදි සිසුවෙකි.