2016 අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ලංකාවෙන් පළමුවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ අනුකි චමත්කා පැස්කුවල් ශිෂ්‍යාවයි.

ලංකාවෙන්ම දෙවැනි තැනට පත්ව සිටිනුයේ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ එස්.එම්.මුණසිංහ ශිෂ්‍යාවයි. තෙවැනි තැන කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආර්.එම්.සුගත් රවිඳු සිසුවාට හිමිව ඇත.