(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

හිටපු සභානායක සහ හිටපු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ කොළඹ පිහිටි නිවසටද කිසියම් පිරිසක් පහරදී අලාභහානි කර ඇතැයි  වාර්තාවේ.

ගුණවර්ධන මහතා මේ පිළිබඳව කතානායකවරයාටද  පැමිණිලි කර ඇත.