පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
 
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාව පිළිබඳ   විවාදයේදී අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබානොදීම හේතුවෙන් මෙලෙස ආනන්දන් මන්ත්‍රීවරයා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇත.
 
දෙමළ ජාතික සන්ධානය නියෝජනය කරන පක්ෂයක් වන ඊළාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජිකයෙකු වන සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, මෙම විවාදයේ තම අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස අවස්ථා කිහිපයකදීම කථානායක  කරු  ජයසූරිය මහතාගෙන් ඉල්ලීම් කළේය.
 
එසේ වුවද දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කතාකිරීමට අවස්ථාව ලබාදිය හැක්කේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතාට බැවින් ඔහු සමග සාකච්ඡාකර වෙලාවක් වෙන්කරගන්නා ලෙස කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ආනන්දන් මන්ත්‍රීවරයාට දැනුම්දුන්නේය