(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)

රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය පුරා පැතිර යන ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීමට සබරගමු පළාතේ අලූතින් ඉදිකෙරෙන සියලූම රජයේ ගොඩනැගිලිවලට වැහි පීලී භාවිතා නොකිරීමට සබරගමු පළාත් සභාව තීරණය කරයි.

රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය ඩෙංගු අවදානම් දිස්ත‍්‍රික්කයක් ලෙස නම් කර ඇති නිසා ඉදිරියේදී පුද්ගලික සහ ආගමික ස්ථාන ආශ‍්‍රිත ඉදිකිරීම් වලද වැහිපීලී භාවිතා නොකිරීමට පියවර ගත යුතු බව ද මෙහිදී තීරණය විය.

පසුගිය තුන් මාසයට රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් ඩෙගු රෝගින් 917ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය ගෙවුණු වසර වලට වඩා වැඩි බවද සෞඛ්‍ය බලධාරීහූ මේ සාකච්ඡාවේදි පෙන්වා දුන්හ.