(යොහාන් භාසුර)

මාසයකට අවම වශයෙන් දුම්රිය කාලසටහන් තුනක් හෝ හතරක් නිකුත් කර  නැවත අවලංගු කරන බවත් වාර්ෂික දුම්රිය කාලසටහනක් නිර්මාණ කිරීමට දුම්රිය  සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා අසමත්ව ඇති බවත් දුම්රිය පාලක සංගමයේ සභාපති දීෂණ පටබැදිගේ මහතා අද (14) පැවසීය.

දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහෙයුම් කාර්යාලයෙන් දුම්රිය කාලසටහන් සකස්කර එම දුම්රිය කාලසටහන් දිනපතා අවලංගු කිරීම නිසා දුම්රිය පාලන කාර්යාලයේ සේවය කිරීම ඉතාමත් අපහසු කාර්යක් බවට පත්ව ඇති බව කී  දීෂණ පටබැදිගේ මහතා පෙරවරුවේ හදන කාලසටහන හවස අවලංගු කරන බව ද සඳහන් කළේය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ප්‍රශ්න රැසක් ඇති බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේත්ුවේ වංචා සෙවීම සඳහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත්කරන්න ලෙස ඉල්ලා සිටින බවත් පටබැදිගේ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

දුම්රිය පාලක සංගමයේ සභාපති දීෂණ පටබැදිගේ මහතා දුම්රිය ස්ථානධිපති සංගම් මූලස්ථානයේදී අද (14) පස්වරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී එසේ පැවසීය.