(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

කරදියාන කසල අංගනය ඉදිරිපිට දී කරදියාන කුණු කන්දට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය විසින් සෙනසුරාදා (22) සංවිධානය කර ඇති විරෝධතාවයට  පොලිසිය කළ ඉල්ලීමක් අනුව නියෝග අටක් සහිත වාරණයක් පැනවීමට  කැස්බෑව වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් සුනිල් වීරසිංහ මහතා අද (21) නියෝග කළේය.